Regulile de origine tranzitorii, aplicate începând cu 16 noiembrie curent

Serviciul Vamal informează că, începând cu 16 noiembrie 2021, exportatorii din Republica Moldova pot aplica regulile de origine tranzitorii pentru mărfuri în cadrul comerțului cu Uniunea Europeană.

Totodată, anunțăm că, la nivelul Acordului de Liber Schimb Central-European (CEFTA), decizia privind aplicarea alternativă a regulilor de origine tranzitorii a fost adoptată la 01 septembrie 2021. Totuși, înainte de a aplica setul alternativ de reguli de origine la exportul mărfurilor în statele-părți CEFTA, vă îndemnăm să urmăriți periodic, în Jurnalul Oficial al UE, seria C (Information and Notices), matricea publicată de Comisia Europeană care reflectă țările ce aplică regulile tranzitorii și data punerii lor în aplicare. Situația la 01 septembrie 2021 – disponibilă spre consultare aici.

În cazul aplicării de către exportatori a regulilor de origine tranzitorii, în rubrica 7 a Certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 se înscrie sintagma în limba engleză: „TRANSITIONAL RULES”, iar în cazul declarației de origine, textul la final se completează cu ,,în conformitate cu regulile de origine tranzitorii”.

În scopul facilitării înțelegerii modului în care cele două seturi de reguli de origine se vor aplica în paralel, a fost elaborat un Ghid pe marginea regulilor de origine tranzitorii.

Informații exhaustive privind noul set alternativ de reguli de origine sunt relatate în comunicatul informativ Reguli de origine modernizate, simplificate și mai flexibile pentru agenții economici.