Valah - BROKER VAMAL
telefon: +373 22 550 097
Antrepozit vamal

Antrepozit vamal

6

Antrepozitul vamal este un regim suspensiv, care permite depozitarea mărfurilor, fără aplicarea drepturilor de import şi a măsurilor de politică economică.

Antrepozitul vamal este un loc aprobat de organul vamal care se află sub supravegherea acestuia.

În antrepozite pot fi depozitate:

  • mărfurile străine, și, în acest caz, nu se aplică drepturile de import şi măsuri de politică economică;
  • mărfurile autohtone destinate exportului.

Compania „VALAH” SRL dispune de Antrepozit vamal public de tip ”B” și un Depozit provizoriu, ambele fiind moderne, înregistrate corespunzător și accesibile clienților. Antrepozitul vamal este dotat cu tehnică de încărcare/descărcare (stivuitoare, transpalete), cântărire, supraveghere video și altă tehnică necesară bunei activități a acestuia, precum dispune și de Autorizație Sanitară de funcționare.

Antrepozitul vamal este amplasat în zona de control vamal al postului vamal Chișinău 2, str. Ciorescu 2, loc. Stăuceni, mun. Chișinău. Suprafața Antrepozitului vamal constituie aproximativ 1,000 m2 și un spațiu deschis aferent antrepozitului de 500 m2, destinat pentru plasarea diferitor utilaje (mecanisme) și mărfuri nestandarde.

Antrepozitul vamal dispune de încăperi separate destinate mărfurilor susceptible de a altera alte mărfuri sau cele care necesită condiţii speciale de păstrare.

Mărfurile aflate în Antrepozit vamal sunt asigurate corespunzător împotriva: incendiilor, distrugerii, furtului, precum și altor riscuri.

„VALAH” SRL dispune de specialiști calificați în domeniu. Serviciul de perfectare a declarației vamale include asistența completă conform procedurii stabilite, precum și analiza actelor adiționale anexate, cu depunerea acestora la organul vamal. De asemenea, este prevăzută asistenţa în cadrul controlului fizic şi documentar privind marfa, prelevarea probelor, mostrelor, etc., precum și alte acțiuni necesare pentru vămuire prevăzute de legislația aplicabilă.

Mărfurile plasate în Antrepozit vamal pot fi supuse următoarelor destinații vamale: import, export, reexport, export parțial. De asemenea, regimul dat permite agenților economici reeșalonarea achitării drepturilor de import.

Pentru mărfurile plasate în Antrepozit vamal, Compania „VALAH” SRL garantează drepturile de import în regim suspensiv conform legislației vamale.

DEPOZIT PROVIZORIU

Depozitarea provizorie este operaţiunea prealabilă vămuirii, unde mărfurile (inclusiv cele care la momentul introducerii în ţară nu întruneau condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a li se acorda o destinaţie aprobată de organul vamal) se păstrează fără achitarea drepturilor de import, până la plasarea acestora într-un anumit regim vamal sau o altă destinaţie aprobată de organul vamal.

Plasarea mărfurilor în depozit provizoriu se efectuează în baza contractului de depozitare, care prevede condițiile și angajamentele depozitării, iar compania „VALAH” SRL, în calitate de broker vamal și deținător al depozitului, depune la organul vamal o declarație sumară în forma stabilită de legislaţia în vigoare.

7

Operațiunea depozitării provizorii implică obligatoriu garantarea cuantumului deplin al drepturilor de import, care sunt stabilite de legislaţia în vigoare pentru categoria dată de marfă. Pentru mărfurile depozitate provizoriu, compania noastră oferă garanție bancară în cuantumul necesar, contra unui comision.

Termenul maxim de depozitare provizorie este de 80 zile calendaristice și se stabilește de organul vamal care supraveghează depozitul provizoriu.

Depozitul provizoriu al „VALAH” SRL, având o suprafață de 210 m2, este înregistrat corespunzător, dotat cu tehnică de încărcare/descărcare (stivuitoare, transpalete), cântărire, supraveghere video și alt echipament necesar.
Este amplasat în zona de control vamal al postului vamal Chișinău 2, str. Ciorescu 2, loc. Stăuceni, mun. Chișinău.

„VALAH” SRL dispune de specialiști calificați pentru deservirea și executarea operațiunilor de depozitare provizorie. Serviciile prestate includ perfectarea declarației vamale sumare, conform procedurii stabilite, asistenţa în cadrul controlului fizic şi documentar privind marfa, prelevarea probelor, mostrelor, etc., precum și alte acțiuni necesare pentru vămuire solicitate sau aprobate de organul vamal.

valah logo

Vom fi onorați să fiți clientul nostru.

Contacte

Chișinău, MD-2060, Republica Moldova, str. Varșovia 7, of. 1

info@valah.md

+373 22 550 097

Adresează întrebări