Valah - BROKER VAMAL
telefon: +373 22 123-456
Antrepozit vamal

Antrepozit vamal

ANTREPOZIT VAMAL

 

ANTREPOZIT VAMAL

Antrepozitul vamal este un regim suspensiv, care permite depozitarea mărfurilor, fără aplicarea drepturilor de import şi a măsurilor de politică economică.

 

Compania VALAH dispune de Antrepozit vamal public de tip ”B” și un Depozit provizoriu, ambele fiind moderne, înregistrate corespunzătorși accesibile clienților. Antrepozitul vamal este dotat cu tehnică de încărcare/descărcare (stivuitoare, transpalete), cântărire, supraveghere video și altă tehnică necesară bunei activități aacestuia, precum dispune și de Autorizație Sanitară de funcționare.

 

Antrepozitul vamal este amplasat în zona de control vamal al postului vamal Chișinău 2, str. Ciorescu 2, loc. Stăuceni, mun. Chișinău. Suprafața Antrepozitului vamal constituie aproximativ 1,000 m2 și un spațiu deschis aferent antrepozitului de 500 m2, destinat pentru plasarea diferitor utilaje (mecanisme) și mărfuri nestandarde.

 

Antrepozitul vamal dispune de încăperi separate destinate mărfurilor susceptible de a altera alte mărfuri sau cele care necesită condiţii speciale de păstrare.

 

Mărfurile aflate în Antrepozit vamal sunt asigurate corespunzător împotriva: incendiilor, distrugerii, furtului și altor riscuri.

 

Compania dispune de specialiști calificați în domeniu. Serviciul de perfectare a declarației vamale include asistența completă conform procedurii stabilite, precum și analiza actelor adiționale anexate, cu depunerea acestora la organul vamal. De asemenea, este prevăzută asistenţa în cadrul controlului fizic şi documentar privind marfa, prelevarea probelor, mostrelor, etc., precum și alte acțiuni necesare pentru vămuire prevăzute de legislația aplicabilă.

 

Mărfurile plasate în  Antrepozit vamal pot fi supuse următoarelor destinații vamale: import, export, reexport, export parțial. De asemenea, regimul dat permite agenților economici reeșalonarea achitării drepturilor de import.

 

Pentru mărfurile plasate în Antrepozit vamal, Compania VALAH garantează drepturile de import în regim suspensiv conform legislației vamale.

 

<<Solicită o cotație>>

 

 

DEPOZIT PROVIZORIU

Depozitarea provizorie este operaţiunea prealabilă vămuirii, unde mărfurile (inclusiv cele care la momentul introducerii în ţară nu întruneau condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a li se acorda o destinaţie aprobată de organul vamal) se păstrează fără achitarea drepturilor de import, până la plasarea acestora într-un anumit regim vamal sau o altă destinaţie aprobată de organul vamal.

 

Plasarea mărfurilor în Depozit provizoriu se efectuează în baza contractului de depozitare, care prevede condițiile și angajamentele depozitării, iar Compania VALAH în calitate de broker vamal și deținător al depozitului, depune la organul vamal o declarație sumară în forma stabilită de legislaţia în vigoare.

 

Operațiunea depozitării provizorii implică obligatoriu garantarea cuantumului deplin al drepturilor de import, care sunt stabilite de legislaţia în vigoare pentru categoria dată de marfă. Pentru mărfurile depozitate provizoriu, Compania VALAH oferă garanție bancară în cuantumul necesar, contra unui comision.

 

Termenul maxim de depozitare provizorie este de 80 zile calendaristice și se stabilește de organul vamal care supraveghează depozitul provizoriu.

 

Depozitul provizoriu al Companiei VALAH, având o suprafață de 210 m2, este înregistrat corespunzător, dotat cu tehnică de încărcare/descărcare (stivuitoare, transpalete), cântărire, supraveghere video și alt echipament necesar,.  

Este amplasat în zona  de control vamal al postului vamal Chișinău 2, str. Ciorescu 2, loc. Stăuceni, mun. Chișinău.

 

Compania VALAH dispune de specialiști calificați pentru deservirea și executarea operațiunilor de depozitare provizorie. Serviciile prestate includ perfectarea declarației vamale sumare, conform procedurii stabilite, asistenţa în cadrul controlului fizic şi documentar privind marfa, prelevarea probelor, mostrelor, etc., precum și alte acțiuni necesare pentru vămuire solicitate sau aprobate de organul vamal.

 

<<Solicită o cotație>>

valah logo

Cras fermentum odio eu feugiat. Justo eget magna fermentum iaculis eu non diam phasellus. Scelerisque felis imperdiet proin fermentum leo. Amet volutpat consequat mauris nunc congue.

Contacte

Chisinau, MD-2025, Republica Moldova
Bd.Dacia, 49/6

ABV_Moldova@mail.md

+373 22 55 00 97

Adreseaza intrebari